Graag Gezien

Elkaar in het verkeer zien is de basis voor een veilig samenspel. Goed kijken doe je dus niet voor de vorm of omdat je dat zo in de rijles is aangeleerd, maar is een belangrijke actie waarmee een ongeval kan worden voorkomen.

Graag GezienAutomobilisten ‘zoeken’ in het verkeer vaak naar andere auto’s, omdat ze hiermee bekend zijn. Hierdoor komt het dus regelmatig voor dat ze andere verkeersdeelnemers over het hoofd zien. Voor jou als motorrijder dus de taak deze wetenschap in je achterhoofd te houden en altijd alert te blijven. Oogcontact of kleur van kleding geeft hierbij geen enkele garantie.

Met de zichtbaarheidscampagne ‘Graag Gezien’ hoopt het Motorplatform tips te kunnen geven aan automobilisten én motorrijders. In deze tekst vind je tips waarmee je niet alleen jouw veiligheid, maar ook die van anderen kunt verbeteren.


Samenspel

Automobilisten én motorrijders kunnen anticiperen op het gedrag van de ander en elkaar ruimte en rijplezier gunnen. Ongevallen waarbij geroepen wordt ‘ik heb je niet gezien’ kunnen worden voorkomen als automobilisten en motorrijders meer rekening met elkaar houden.

 

Kijk-zorgvuldig_webGoed op weg

Bij zichtbaarheid denk je meestal als eerste aan de verlichting en reflectie. Toch zijn de positie op de weg en het gedrag in het verkeer de twee belangrijkste factoren die een positieve invloed hebben op de zichtbaarheid van de motorrijder.

Laat je zien

Houd er rekening mee dat andere weggebruikers vaak niet alert zijn op motorrijders. Houd daarom voldoende afstand, pas je rijgedrag aan het overige verkeer aan en probeer je snelheid zo te regelen dat je niet gelijktijdig op een kruising aankomt. Laat zien dat je er bent en wat je van plan bent. Een goede plaats op de weg is van groot belang voor je veiligheid. Het ligt natuurlijk voor de hand dat je voor het andere verkeer slecht zichtbaar bent als je bijvoorbeeld vlak achter een vrachtauto rijdt of als je in de dode hoek rijdt.

Val op

Veel motorrijders hebben de verwachting dat ze met een geel hesje of gele jas in het verkeer beter worden gezien dan in een zwart pak en een zwarte helm. Dit is onjuist. Uit onderzoek is gebleken dat het er om gaat, dat je zoveel mogelijk contrasteert met je omgeving. In het donker is het wel aan te raden om kleding met reflecterend materiaal te dragen. Kies je voor kleding met opmerkelijke accenten of opvallende kleuren, dan is dat natuurlijk je vrije keuze en altijd goed. Pas alleen op, want het geeft geen garantie op zichtbaarheid!

 

Met licht in zicht

met-licht-in-zicht_webHoewel het niet verplicht is om overdag licht te voeren, kun je dat als motorrijder of als bestuurder van een auto beter wel doen. Zeker als motorrijder val je met dimlicht beter op. De Nederlandse wetgeving is niet duidelijk of (led)verlichting in kleding is toegestaan; hierover wordt momenteel nog hevig gediscussieerd. Hopelijk komt hier binnenkort meer duidelijkheid over.

 

Kijk zorgvuldig

De meest voorkomende oorzaak van aanrijdingen tussen auto’s en motoren is dat de afslaande automobilist de motorrijder over het hoofd ziet. De motorrijder denkt: ‘Hij heeft me gezien en geeft me wel voorrang’. De automobilist denkt: ‘De weg is vrij’ en slaat af. Met als resultaat een aanrijding en mogelijk lichamelijk letsel. Heb daarom altijd oog voor elkaar en verwacht het onverwachte!

Let op

Samenspel_webHet gebruik van spiegels is uiteraard zowel voor de motorrijder als de automobilist van belang om achteropkomend verkeer op tijd te zien. Een voorbeeld hierbij is de filegedragscode. Motorrijders mogen bij een file tussen de twee meeste linkse rijstroken door rijden. Voor de automobilist is het daarom belangrijk regelmatig in de spiegels te kijken om tijdig ruimte te geven aan de motorrijder of voordat je van rijstrook gaat wisselen. Aan de motorrijder de taak om zich zo veel mogelijk zichtbaar te maken en met een gepaste snelheid tussen de file door te rijden. Klik hier voor de filegedragscode.

 

Laat-zien-wat-je-van-plan-bent_webLaat zien wat je van plan bent

Het maakt niet uit of je in de auto of op de motor zit maar houdt voldoende afstand en pas de snelheid aan het overige verkeer aan. Verminder de snelheid bij kruispunten waardoor je laat zien dat je er bent en wat je van plan bent. Als je wilt afslaan, kijk dan eerst in de spiegels, communiceer tijdig met de richtingaanwijzers en verzeker je ervan dat je op dat moment niet wordt ingehaald.


Tips voor de motorrijder om op te vallen:

  • kies een goede plaats op de weg, verstop je niet;
  • anticipeer op het gedrag van andere weggebruikers;
  • kijk altijd twee keer en laat tot je doordringen wat je ziet;
  • het voeren van dimlicht;
  • het dragen van opvallende motorkleding kan, maar geeft geen garantie;
  • reflecterend materiaal in kleding verhoogt in het donker de zichtbaarheid.

Als automobilist kunt u onveilige situaties voorkomen door:

  • te anticiperen op de aanwezigheid van motorrijders;
  • altijd twee keer te kijken; een motorrijder kan zich volledig achter de A-stijl van uw auto verstoppen.
  • goed en regelmatig in uw binnen- en buitenspiegel te kijken.

Zowel motorrijders als automobilisten leveren hiermee een bijdrage aan de veiligheid op de weg.