mpdijkrijdenAls motorrijder zoeken we graag de leuke plekjes en weggetjes op, zoals prachtige dijkwegen (net als andere recreanten). Je kunt begrijpen dat hierdoor op mooie zomerse dagen op toeristische plekken een enorme drukte kan ontstaan.

Dit vraagt veel van jouw sociale vaardigheden en van die van anderen. Niet alle weggebruikers hebben dezelfde ideeën over wat recreatief gebruik is als jij of jouw groep. Hierdoor kan al snel onbegrip en irritatie ontstaan.

Samen recreëren betekent ook samen respecteren. Daarom willen we jou als toerorganisator of toerrijder graag een aantal tips meegeven.


Tips voor jou als toerrijder.
Zorg dat de technische staat van je motor op en top is en voldoe aan de wettelijke normen. Oók die voor het geluid dat je motor voortbrengt.

Rij niet in te grote groepen (maximaal vijf motoren), rij altijd met een rustige rijstijl en probeer de (geluids)overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. Pas je snelheid tijdig aan je omgeving aan, denk aan aanwonenden, (oudere) fietsers, wandelaars en kinderen.

Besef dat je als deelnemer (on)bewust gekoppeld wordt als motorrijder of als lid van de organiserende club. Pro-beer een bijdrage te leveren aan het positieve imago van de motorrijder.


Tips voor organisatoren van een motortoer.
Stel de datum van je evenement vast, eventueel in overleg met toerclubs uit jouw regio en kijk op de evenementenkalender van de gemeente. Je voorkomt hiermee dat er gelijktijdig meerdere evenementen op de dijk in jouw geplande route worden georganiseerd.

mpdijkklein1Zorg voor een goede verstandhouding met overheidsinstanties, met de bewoners en betrokkenen in de omgeving van de dijk. Informatie vooraf, met inlichtingen over wat er gaat gebeuren, kan bijdragen aan een goed verloop.

Ook een uitnodiging aan de daarvoor in aanmerking komende instanties (bijvoorbeeld de politie) en/of personen om ‘even een kijkje te nemen’ is aan te bevelen (denk aan de plaatselijke pers). Houd de media-informatie kort en bondig; de kans dat het hele bericht geplaatst wordt is dan het grootst.

Maak om het evenement te delen ook gebruik van sociale media, zoals Facebook en Twitter. Meld je evenement ook aan bij motorwebsites en lokale (gemeentelijke) on-line evenementenkalenders.

Plan de route zo dat deze ook eens wordt onderbroken, door de route te verleggen naar een aanliggend dorp of een landelijke omgeving. Dit zorgt voor een leuke afwisselende route én je ontlast hiermee de aanwonenden. Om hinder voor aanwonenden zo klein mogelijk te houden is het raadzaam om in kleine groepen te rijden (maximaal vijf motoren).

Adviseer de deelnemers aan de toer om verstandig om te gaan met accelereren en snelheid.


Hou bij toeren in een groep deze tips goed in de gaten.

  • Blijf altijd jezelf.
  • Rij je eigen tempo.
  • Bespreek vooraf op welke positie de rijders in de groep rijden, afhankelijk van rijervaring.
  • Onderling wordt er niet ingehaald.
  • De afstand tot de voorrijder is minimaal drie seconden.
  • De afstand onderling is minimaal twee seconden.
  • Zorg dat het toeren niet alleen voor jou veilig is, maar ook voor je omgeving.
  • Rij binnen de groep als individu, want jij blijft verantwoordelijk voor jouw eigen veiligheid.

Als je deze tips in acht neemt, dan houden we onze dijken en toeristische routes veilig en open voor alle motorrijders. Laten we daarom als motorrijder een voorbeeld zijn voor alle andere recreanten.


Klik hier om de spelregels te downloaden als pdf-bestand.