Het Motorplatform wordt gevormd door vertegenwoordigers van de overheid, belangenorganisaties en verkeersveiligheidsorganisaties. De doelstelling van het Motorplatform is om de verkeersveiligheid voor motorrijders en hun omgeving zodanig te verbeteren dat het aantal motorongevallen drastisch zal verminderen.


Foto: Wim Taal

De samenstelling van het Motorplatform is zodanig gekozen dat uiteenlopende organisaties met elkaar overleggen, teneinde consensus te bereiken over de gezamenlijk aan te pakken zaken. Deze samenstelling zorgt er tevens voor dat de acties van het Motorplatform door haar brede interne draagvlak ook buiten het Motorplatform serieus genomen worden. Dat deze werkwijze succes heeft en draagvlak creëert, blijkt wel uit het feit dat de door het Motorplatform ontwikkelde filegedragscode inmiddels is terug te vinden in jurisprudentie en dikwijls ook model staat bij de schadeafhandeling door verzekeraars.

Bestuur


Maarten Mastop
(BOVAG)
Bestuurslid
Wim Taal
(FEMA)
Secretaris
Arjan Everink
(KNMV)
Bestuurslid
Martijn van Eikenhorst
(RAI Vereniging)
Penningmeester
Cécile Collast
(VVN)
Voorzitter

Deelnemers


anwb_logo
logotype-government-of-the-netherlands-nlom_logologo_swov
logo_bovag2013 cbrlogologo_rdwlogo_rai logo_klpdlogo_knmvlogo_politie

logo_vvn