Er moet meer aandacht komen voor de kwetsbaarheid van motorrijders in het verkeer. Minister van Nieuwenhuizen (IenW) heeft daarvoor in samenwerking met het Motorplatform het tweede Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid Motorrijders (AVVM 2) ontwikkeld en aan de Tweede Kamer aangeboden.

Doel is om de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal slachtoffers op de motor verder terug te dringen. Het AVVM 2 volgt hiermee het eerdere Actieplan uit 2011 op.

Klik hier om het Actieplan 2018 te openen

Click here for the English version

Actiepunten – Volgens het Motorplatform is het Actieplan een belangrijke stap om het aantal slachtoffers terug te dringen. Het richt zich met name op het terugbrengen van de risico’s die verkeersonveiligheid voor de motorrijder veroorzaken. Belangrijke maatregelen in dit plan zijn onder meer verbeterde detectie van motorrijders door aandacht voor verkeersveiligheidssystemen in (vracht)auto’s, continue voorlichting, stimuleren van meer slimme veiligheidssystemen op motoren, aanvullend onderzoek naar motorongevallen en meer aandacht voor risicoherkenning bij motorrijles en stimulering van nascholing.

De leden van het Motorplatform (foto: Wim Taal).