Het Motorplatform wordt gevormd door vertegenwoordigers van de overheid, belangenorganisaties en verkeersveiligheidsorganisaties. De doelstelling van het Motorplatform is om de verkeersveiligheid voor motorrijders te vergroten.

Sinds oktober 2022 staat het bekend als Stichting Motorplatform en is het erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als onafhankelijk overlegplatform waar gediscussieerd kan worden over de uitdagingen en kansen van de motorfiets in relatie tot verkeersveiligheid.

Foto: Wim Taal

De stichting kent een kopgroep (bestuur), bestaande uit de volgende organisaties: BOVAG, FEMA, KNMV, RAI Vereniging en VVN. Deze kopgroep zal tweemaal per jaar een bijeenkomst voor alle deelnemers organiseren waarbij campagnes en andere zaken besproken zullen worden. De fondsen van de stichting zullen worden ingezet voor het brede maatschappelijke doel van de verkeersveiligheid voor motorrijders.

Op de foto, v.l.n.r.: Wim Taal (FEMA), Martijn van Eikenhorst (RAI Vereniging), Arjan Everink (KNMV), Cécile Collast (VVN) en Bart Stolte (IenW). Maarten Mastop van BOVAG ontbreekt op de foto.