anwb_logoDe ANWB is onder meer bekend door zijn toeristische diensten en producten, de Wegenwacht, Alarmcentrale en de verkeersinformatie. Daarnaast behartigt de ANWB bijvoorbeeld de belangen van zijn leden op verkeersgebied. Doorstroming, verkeersveiligheid, belastingen en rijopleiding zijn voorbeelden van onderwerpen waar de ANWB zich voor inzet. De aandacht van de ANWB richt zich naast automobilisten ook op motorrijders. Voor hen organiseert de bond met haar Drivers Academy diverse rijopleidingen en trainingen. Verhoging van de rijvaardigheid en daarmee de veiligheid van de motorrijder zijn hierbij de belangrijkste doelen. Een van de vele tijdschriften die de ANWB uitgeeft is Promotor. Elk nummer staat vol met de nieuwste motoren, de mooiste routes en testen van motoren en materialen. Behalve uit recreatief oogpunt draagt de ANWB de motorfiets een warm hart toe als bijdrage aan de oplossing van het fileprobleem. Om motorfietsdiefstal zo veel mogelijk te voorkomen, besteedt de ANWB ook veel aandacht aan goede sloten. De ANWB neemt onder meer deel aan de Stichting ART, die een keurmerk toekent aan goede sloten. Een van de andere belangenbehartigingspodia is het Motorplatform.

Op internet: ANWB


logo_bovag2013BOVAG is een brancheorganisatie van ruim 11.000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden. Bedrijven gespecialiseerd in o.a. personenauto’s, bedrijfsauto’s en trucks, tweewielers als motoren, brom- en snorfietsen, caravans, aanhangwagens, motorenrevisie, autoverhuur, verkeersopleidingen en tankstations zijn welkom als lid. BOVAG dient voor deze bedrijven als platform, nieuws-, voorlichtings- en informatiecentrum. BOVAG lobbyt, adviseert en organiseert kwaliteitszorg.

Daarnaast is BOVAG een werkgeversorganisatie die zich bezighoudt met arbeidsvoorwaardenbeleid, arbeidsvoorziening, arbeidsomstandigheden en onderwijs. Bovendien zorgt BOVAG als netwerkorganisatie voor inkoopbundeling. Kortom, BOVAG biedt op een breed front een grote meerwaarde aan bij aangesloten bedrijven.

Onder de bij BOVAG aangesloten ondernemers bevinden zich ook vele motor- en scooterbedrijven en rijscholen die verenigd zijn in de afdeling Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven en de afdeling Rijscholen. Deze afdelingen hebben verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan en dragen hier graag aan bij. BOVAG is als brancheorganisatie betrokken bij diverse overheidsprocessen en stuurt daar aan op verbetering van onder andere infrastructuur om zo de verkeersveiligheid van motoren op de weg te verbeteren.

Ook ten aanzien van gedragsbeïnvloeding draagt BOVAG een steentje bij. Als verkeersdeelnemers zich veiliger gedragen, wordt de actieve verkeersveiligheid vergroot. Rijscholen aangesloten bij BOVAG zorgen met kwalitatief goede rijlessen voor betere bestuurders en dus een hogere verkeersveiligheid.

Op internet: BOVAG


om_logoHet Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM) beoordeelt alle beroepen tegen verkeersboetes. Daarnaast worden vrijwel alle alcoholzaken in het verkeer via ZSM Centraal behandeld.

De meeste rijbewijzen die door de politie zijn ingevorderd gaan naar Parket CVOM. Meestal is dat voor alcohol of veel te hard rijden. Bij Parket CVOM neemt de officier van justitie een beslissing of het rijbewijs wel of niet ingehouden moet worden.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakt met de politie afspraken over de manier waarop de politie handhaaft in het verkeer. Hoe vaak ze controleren en waarop. Alle parketten doen dat in hun regio, Parket Centrale Verwerking OM (CVOM) doet dat samen met de landelijke eenheid van de politie.

Op internet: Parket CVOM


cbrlogoHet Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) neemt in Nederland de theorie- en praktijkexamens af voor alle categorieën rijbewijzen. Hiernaast verzorgt de divisie CCV de vakbekwaamheidsexamens voor beroepschauffeurs. Het gaat daarbij om bus- en vrachtautochauffeurs en bestuurders van een taxi. Ook het examen voor het vervoer van gevaarlijks stoffen hoort bij de divisie CCV thuis. Tegelijkertijd heeft het CBR de zorg voor de medische geschiktheid van de rijbewijsbezitters. Om veilig aan het verkeer deel te nemen is een goede gezondheid belangrijk. De afdeling Aanpassingen stelt zich ten doel personen met een beperking zo goed mogelijk mobiel te krijgen of zo lang mogelijk mobiel te houden. Dit door zowel motoren als auto’s op maat aan de bestuurder aan te laten passen. De divisie Vorderingen tenslotte heeft tot taak te onderzoeken of personen die zich ernstig misdragen hebben in het verkeer nog langer in het bezit van een rijbewijs kunnen blijven. Naast de publieke taken ontplooit het CBR activiteiten als onderzoek en voorlichting als bijdrage aan het verkeersveiligheidsbeleid.

Op internet: CBR


logo_fehacDe Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC) stelt zich vanaf haar oprichting (1976) ten doel de belangen te behartigen van de eigenaren en houders van voertuigen welke uit historisch oogpunt in stand worden gehouden. Het gaat als regel om voertuigen van 25 jaar en ouder. De FEHAC telt bijna 200 leden, Nederlandse verenigingen en stichtingen die samen circa 70.000 personen vertegenwoordigen. Al deze mensen spannen er zich er voor in om de historische voertuigen die zij bezitten zijn in stand te houden, met inzet van kennis, kunde en tijd, en volledig uit eigen middelen. Aldus zorgen zij er voor, ondersteund door een hele bedrijfstak, dat er in Nederland een rijke en gevarieerde collectie voertuigen behouden blijft; niet alleen personenauto’s, maar onder meer ook bromfietsen, motorfietsen, autobussen, bedrijfsvoertuigen, legervoertuigen, aanhangwagens en tractoren. In haar bijna 30-jarige bestaan is de FEHAC uitgegroeid tot dé gesprekspartner van de overheid op dit gebied. De FEHAC is aangesloten bij de FIVA (Féderation Internationale des Véhicules Anciens) en vertegenwoordigt de sector wegvoertuigen in de stichting Mobiele Collectie Nederland.

Op internet: FEHAC


Federatie van Europese Motorrijders Associaties (FEMA) – De FEMA vertegenwoordigd motorrijdersorganisaties uit heel Europa en verzorgt namens hen de politieke lobby in Brussel.

FEMA’s doel is het promoten, beschermen en behouden van het motorrijden. FEMA’s missie is het vertegenwoordigen van de belangen van de Europese motorrijders.

FEMA is geregistreerd in het EU Transparency Register voor lobbyisten onder nummer 43691777818-34.

Op internet: FEMA


logo_klpdKorps landelijke politiediensten – Partner in veiligheid, voor burgers en politie. Aanpakken van de zware, georganiseerde criminaliteit. Verlenen van luchtsteun. Bestrijden van grof geweld en terrorisme. Toezicht houden op de Nederlandse hoofdtransportassen, informatie analyseren, bewerken en als intelligence weer beschikbaar stellen. Trainen van politiepaarden en africhten van speurhonden. Beveiligen van leden van het Koninklijk Huis. Een greep uit de veelzijdige, specialistische KLPD-taken. Of het nu gaat om de opsporingsonderzoeken en criminaliteitsbestrijdingstaken van de Dienst Nationale Recherche. Of de specialistische, collegiale versterking van de politieregio’s. Het KLPD is partner in veiligheid, voor burgers en politie, nationaal en internationaal. Het KLPD telt ruim vijfduizend medewerkers die allemaal vanuit hun eigen specialisme en expertise, nationaal en internationaal, een bijdrage leveren aan de veiligheid van de samenleving. Ongeveer de helft van de KLPD’ers werkt ten behoeve van de bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Het KLPD heeft elf uitvoerende diensten, vijf concerndiensten en twee stafbureaus. Het KLPD telt 120 locaties in Nederland en vele het buitenland, zoals de Nederlandse liaisons in het buitenland. De hoofdvestiging is in Driebergen. U kunt ons, dag en nacht, bereiken op 0343-535353.

Op internet: KLPD


logo_knmvDe Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) is een belangenorganisatie voor zowel de motorrijder die zijn motor als dagelijks vervoermiddel gebruikt als voor degene die graag de motorsport als hobby beoefent. De KNMV is opgericht op 26 juni 1904 en telt inmiddels ruim 55.000 leden.

Daarnaast zijn er meer dan driehonderd motorclubs bij de KNMV aangesloten. Verder is de KNMV in de jaren tachtig als eerste organisatie in Nederland begonnen met het geven van voortgezette rijopleidingen (VRO) voor motorrijders. Om de motorrijders die deze cursussen willen volgen een goede kwaliteit te bieden, leidt de KNMV deze VRO-instructeurs zelf op.

Daarnaast verzorgt de KNMV applicatiecursussen voor de A-instructeurs die zich daarmee van de gewone rijinstructeurs kunnen onderscheiden. In totaal zijn er ruim driehonderd erkende rijinstructeurs aan de KNMV verbonden. Bovendien heeft de KNMV als enige motorrijdersorganisatie een permanente zetel in het Overleg Verkeersveiligheid (OVV) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is zij als motorsportorganisatie aangesloten bij de sportkoepel NOC*NSF.

Op internet: KNMV


logo_lootHet LOOT (Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs) is een vereniging van motortoerclubs. Bij het LOOT zijn een kleine 200 toerclubs aangesloten, die op hun beurt ruim 20.000 leden hebben. Hoofddoel van het LOOT is het bevorderen van toerrijden en het stimuleren van andere activiteiten van en tussen de aangesloten clubs. Het Draaiboek Uitzetten Routes, dat optimaal uitlegt hoe een duidelijke en uniforme routebeschrijving te maken, wordt als standaard bij motorclubs gebruikt. Het LOOT organiseert de jaarlijkse LOOT-toercompetitie waaraan alle aangesloten clubs en de meeste leden van clubs deelnemen. Het LOOT behartigt tevens de belangen van de motorrijder in zijn algemeenheid. De aangesloten clubs worden ondersteund met juridisch advies, verkeersrechtelijke vragen en verzekeringsaangelegenheden.

Op internet: LOOT


De Motorrijders Actie Groep (MAG) is een belangenvereniging voor motorrijders, opgericht in 1988. De MAG is een organisatie voor en door motorrijders, zonder winstoogmerk. Het doel van de MAG is een eerlijke en gelijkwaardige behandeling van motorrijders.

De MAG wordt door nationale en regionale overheden en instanties erkend als de spreekbuis van de Nederlandse motorrijder. Acties en demonstratieritten worden door de MAG echter niet geschuwd, als dat helpt het doel te bereiken. De MAG is een vrijwilligersorganisatie met individuele leden.

Op internet: MAG


logotype-government-of-the-netherlands-nlMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Op internet: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


MON-LOGO-RGBMotorsport Organisatie Nederland (MON) is een organisatie die zich uitsluitend bezig houdt met motorsport. MON is opgericht op 12 februari 1970 en telt momenteel ruim 5000 actieve leden. De volgende motorsportdiscipline’s kunnen worden beoefend bij MON: motorcross, supermoto, grasbaan, (classic) speedway, classic wegrace, off-roadritten. De doelstelling van MON is om de (amateur) motorsport in Nederland zo goed mogelijk te bevorderen en de motorsporter op een veilige manier zijn of haar sport te laten beoefenen. MON richt zich op de breedtesport en streeft ernaar zoveel mogelijk sportevenementen tegen een betaalbare prijs aan te bieden. MON kent in de motorcross een bloeiende jeugdafdeling waar onder deskundige begeleiding de eerste stappen op het motorsportpad kunnen worden gezet. Veel rijders die later de wereldtop hebben gehaald, hebben hun eerste ervaringen in de motorsport beleefd bij MON. Een andere belangrijke taak van MON is om zich sterk te maken voor het behoud van de mogelijkheden tot beoefening van recreatieve motorsport. Daartoe ondersteunt MON intensief haar 60 aangesloten verenigingen bij het legaliseren en behouden van hun motorsportaccommodaties. MON is aangesloten bij de Nederlandse sportkoepel NKS en de IMBA (Internationale Motorsport Bond voor Amateurs).

Op internet: MON


logo_politieDe Politieacademie is het centrum voor opleidingen en kennis van de Nederlandse politie. Het is een dynamische organisatie, die onderwijs en kennis biedt op hoog niveau, anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen en deze kan vertalen in onderwijs op maat. De Politieacademie heeft onder meer twee opleidingen voor politieagenten die zich willen specialiseren in politietaken met betrekking tot verkeer. Daarnaast is er veel expertise aanwezig met betrekking tot onder meer verkeershandhaving en onderzoek verkeersongevallen. Bij de Politieacademie werken ruim 1.300 medewerkers en volgen jaarlijks 30.000 politiemensen onderwijs.

Op internet: Politieacademie


logo_raiRAI staat voor Rijwiel- en Automobiel Industrie. De vereniging is opgericht op 17 december 1893. Vandaag de dag zijn er bijna 700 fabrikanten en importeurs van personenauto’s en vrachtauto’s, aanhangwagens en opleggers, carrosserieën en speciale voertuigen, motorfietsen en scooters, brom- en snorfietsen en fietsen bij RAI Vereniging aangesloten. Ook de leveranciers van onderdelen en van garage-uitrusting zijn bij RAI Vereniging aangesloten. De afdeling Gemotoriseerde Tweewielers (GT) vertegenwoordigt de fabrikanten en importeurs van motoren, motorscooters, bromfietsen, snorfietsen en (snor-)scooters. Tevens vertegenwoordigt de afdeling de fabrikanten en importeurs van de aan deze producten verbonden onderdelen, accessoires, kleding en helmen. De werkzaamheden van de afdeling staan altijd in dienst van het collectief en richten zich op belangenbehartiging en promotie. De belangenbehartiging wordt gedaan in een omvangrijk netwerk waarbij diverse partijen en organisaties een rol hebben. Deze belangenbehartiging wordt vaak gevoed uit veranderingen op bestaande wet- en regelgeving die op de middel- en lange termijn consequenties gaan hebben voor de aangesloten leden en de gemotoriseerde tweewielerbranche. Voor Nederland betekent dit dat er intensief overleg is met o.a. de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Allianties worden waar mogelijk gesloten met andere belanghebbenden uit de branche zoals bijvoorbeeld ANWB, BOVAG, KNMV, MAG, politie en verzekeraars.

Op internet: RAI


logo_rdwDe RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. Daarnaast bewaakt RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark en schept zij voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond voert de RDW overleg in EU- en ECE-verband, speelt zij een belangrijke rol in de internationale informatie-uitwisseling en adviseert zij belanghebbenden.

Op internet: RDW


Het ROV Oost-Nederland is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met onze kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengen we de juiste partners bij elkaar en initiëren we projecten. We richten ons daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. Onze ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis! Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland

Op internet: ROV Oost-Nederland


logo_swovSWOV is het Nederlandse instituut voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verkeersveiligheid. Het SWOV-onderzoek heeft het motto Ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden! als leidraad en daarbij staan de toepassingsmogelijkheden van de onderzoeksresultaten in de praktijk centraal. SWOV maakt periodiek toekomstverkenningen en stelt balansen op over ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid. SWOV voert experimenteel onderzoek uit waarvoor zij innovatieve onderzoeksmethoden ontwikkelt. Daarnaast bezit SWOV kennis over vrijwel alle onderwerpen op het gebied van de verkeersveiligheid, altijd gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Op basis van deze kennis brengt SWOV gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan diverse belanghebbenden op het brede terrein van de verkeersveiligheid. De voornaamste doelgroepen zijn:

  • landelijke politiek;
  • landelijke, regionale en gemeentelijke overheden;
  • adviesorganisaties van deze overheden;
  • binnen- en buitenlandse collega-onderzoekers;
  • opleidings- en kennisinstituten;
  • belangenorganisaties;
  • pers (parlementair, dagblad en vakblad).

Ook werkt SWOV geregeld samen met of in opdracht van internationale partijen. Meestal in Europees verband, maar ook wereldwijd wordt vaak een beroep gedaan op SWOV. Daarbij gaat het om het beschikbaar stellen van bestaande kennis, maar ook om nieuw verkeersveiligheidsonderzoek.

Op internet: SWOV


logo_vvnVeilig Verkeer Nederland (VVN) is dé verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. Een maatschappelijk betrokken vereniging, die met een landelijk netwerk van vrijwilligers en met het Meldpunt Veilig Verkeer rechtstreeks verbonden is met verkeersdeelnemers van jong tot oud. Zodoende weet Veilig Verkeer Nederland wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer in Nederland. Enerzijds via bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers, anderzijds via beïnvloeding van de verkeersinfrastructuur en regelgeving. VVN biedt aansluiting voor organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat!

Op internet: Veilig Verkeer Nederland