Aandacht voor de kwetsbare motorrijder

Samenwerking ministerie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Motorplatform leidt tot nieuw actieplan. Er moet meer aandacht komen voor de kwetsbaarheid van motorrijders in het verkeer. Minister van Nieuwenhuizen (IenW) heeft daarvoor in samenwerking met de leden van het Motorplatform het tweede Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid Motorrijders (AVVM 2) ontwikkeld en aan de Tweede Kamer aangeboden. Doel is om de verkeersveiligheid te

‘De slimme rijder is een motorrijder’

RAI Vereniging wil meer mensen stimuleren om op de motor te stappen. Motorrijden is niet alleen een fantastische beleving, maar bovenal erg efficiënt en helpt bij het terugdringen van de files. Uit onderzoek van Transport en Mobility Leuven blijkt dat als 1 op 10 automobilisten overstapt op de motor, het aantal files met 40 procent afneemt. Een Belgische enquête onder motorrijders bevestigt deze uitkomst en concludeert dat de gemiddelde tijdwinst ten op...

Minister Schultz blijft tegen motor-APK

In 2014 heeft het Europese Parlement met grote meerderheid ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie over periodieke technische keuringen voor motorvoertuigen. In de voorgestelde richtlijn werd opgenomen dat lidstaten geen APK voor motorfietsen hoeven in te voeren indien voldoende maatregelen worden genomen om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. In de richtlijn staat letterlijk: "De lidstaten dienen uiterlijk op 20 mei 2017 de nodig

Motorrijders laten zich niet afleiden

Wie in het dagelijks verkeer om zich heen kijkt, ziet dat automobilisten meer en meer bezig zijn met hun mobiele telefoon en andere gadgets in de auto. Deze afleiding kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties, omdat de bestuurder zijn of haar aandacht niet volledig op de weg en het overige verkeer richt. Motorrijders laten zich echter niet snel afleiden van hun rijtaken, zo blijkt uit onderzoek door motorrijdersorganisaties KNMV en MAG. Zij onderzochten...

Motorplatform op bezoek bij BMW

Leden van het Motorplatform zijn maandag 19 december 2016 op bezoek geweest bij BMW Group Nederland om kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van connected technische veiligheidsvoorzieningen in auto’s. Na een presentatie over de actuele stand van zaken konden de aanwezigen op de openbare weg zelf ervaren hoe deze systemen werken. BMW stelde daartoe een aantal BMW’s uit de 7-serie beschikbaar, voorzien van de nieuwste door BMW ...

Voorlichtingscampagne 2016

In het voorjaar van 2016 zal het Motorplatform een zichtbaarheidscampagne rond motorrijders lanceren. Een werkgroep van het Motorplatform heeft vandaag besprekingen gevoerd met afgevaardigden van Buro Bolder, het communicatiebureau dat als sterkste uit de bus kwam tijdens een reeks presentaties door verschillende bedrijven. Op de voorgrond Michel Schuil van Buro Bolder (l) en Robbert Verweij van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op de acht...

Campagnewerkgroep

Het Motorplatform wil begin 2016 een verkeersveiligheidscampagne lanceren, gericht op alle weggebruikers, waarin wordt gewezen op de start van een nieuw motorseizoen. Het Motorplatform heeft een werkgroep samengesteld om de campagne op te zetten, bestaande uit Gemma Warmerdam (RAI Vereniging), Arjan Everink (KNMV), Bastiaan Pigge (VVN), Christa Grootveld (BOVAG) en Wim Taal (MAG). ...