Rijden in de herfst

Rijden in de herfst

Motorrijden in de herfst kan prima met deze tips!
Lees hier verder
Organisaties

Organisaties

Het Motorplatform wordt gevormd door vertegenwoordigers van de overheid, belangenorganisaties en verkeersveiligheidsorganisaties. Welke organisaties werken samen in het Motorplatform?
Lees hier verder
Samenspel in de file

Samenspel in de file

Hoe in een file ruimte en aandacht voor motorrijders kan worden gegeven en welke spelregels daarbij voor weggebruikers gelden, is vastgelegd in een gedragscode.
Lees hier verder
Motorrijbewijs

Motorrijbewijs

Het type motorrijbewijs dat je kunt halen, hangt af van het vermogen van de motor waar je op rijdt, van je leeftijd én van je ervaring.
Lees hier verder
Actieplan 2018

Actieplan 2018

Er moet meer aandacht komen voor de kwetsbaarheid van motorrijders in het verkeer. Minister van Nieuwenhuizen heeft met het Motorplatform het tweede Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid Motorrijders ontwikkeld.
Lees hier verder

Welkom op de internetpagina van het Motorplatform. Op deze pagina vindt u meer informatie over de organisaties die samenwerken in het Motorplatform en over de verschillende campagnes van het Motorplatform.

Het Motorplatform wordt gevormd door vertegenwoordigers van de overheid, belangenorganisaties en verkeersveiligheidsorganisaties. De doelstelling van het Motorplatform is om de verkeersveiligheid voor motorrijders en hun omgeving zodanig te verbeteren dat het aantal motorongevallen drastisch zal verminderen.

Foto: Wim Taal

De samenstelling van het Motorplatform is zodanig gekozen dat uiteenlopende organisaties met elkaar overleggen, teneinde consensus te bereiken over de gezamenlijk aan te pakken zaken. Deze samenstelling zorgt er tevens voor dat de acties van het Motorplatform door haar brede interne draagvlak ook buiten het Motorplatform serieus genomen worden.

Dat deze werkwijze succes heeft en draagvlak creëert, blijkt wel uit het feit dat de door het Motorplatform ontwikkelde filegedragscode inmiddels is terug te vinden in jurisprudentie en dikwijls ook model staat bij de schadeafhandeling door verzekeraars.

Het Motorplatform is door haar samenstelling weliswaar beperkt in datgene wat gezamenlijk kan worden gedaan, maar doordat het Motorplatform ook een ontmoetingsplek is voor de vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties kunnen de leden kijken met welke organisaties zij eventueel wel samen iets zouden kunnen ondernemen, indien het onderwerp niet ‘Motorplatform-breed’ uitgedragen kan worden.