In het voorjaar van 2016 zal het Motorplatform een zichtbaarheidscampagne rond motorrijders lanceren.

Een werkgroep van het Motorplatform heeft vandaag besprekingen gevoerd met afgevaardigden van Buro Bolder, het communicatiebureau dat als sterkste uit de bus kwam tijdens een reeks presentaties door verschillende bedrijven.

Op de voorgrond Michel Schuil van Buro Bolder (l) en Robbert Verweij van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op de achtergrond v.l.n.r.: Arnout van der Leij (Buro Bolder), Bastiaan Pigge (VVN), Christa Grootveld (BOVAG), Arjan Everink (KNMV) en Wim Taal (MAG).

mp_230915

 

 

Het Motorplatform is een overlegorgaan waarin overheid, verkeers(veiligheids)organisaties, brancheorganisaties en belangenorganisaties samen werken aan de verbetering van de verkeersveiligheid voor motorrijders. het Motorplatform is o.a. verantwoordelijk voor de gedragscode filerijden.