Welkom op de internetpagina van het Motorplatform. Op deze pagina vindt u meer informatie over de organisaties die samenwerken in het Motorplatform en over de verschillende campagnes van het Motorplatform.

Het Motorplatform wordt gevormd door vertegenwoordigers van de overheid, belangenorganisaties en verkeersveiligheidsorganisaties. De doelstelling van het Motorplatform is om de verkeersveiligheid voor motorrijders en hun omgeving zodanig te verbeteren dat het aantal motorongevallen drastisch zal verminderen.

Foto: Wim Taal

De samenstelling van het Motorplatform is zodanig gekozen dat uiteenlopende organisaties met elkaar overleggen, teneinde consensus te bereiken over de gezamenlijk aan te pakken zaken. Deze samenstelling zorgt er tevens voor dat de acties van het Motorplatform door haar brede interne draagvlak ook buiten het Motorplatform serieus genomen worden.

Dat deze werkwijze succes heeft en draagvlak creëert, blijkt wel uit het feit dat de door het Motorplatform ontwikkelde filegedragscode inmiddels is terug te vinden in jurisprudentie en dikwijls ook model staat bij de schadeafhandeling door verzekeraars.

Het Motorplatform is door haar samenstelling weliswaar beperkt in datgene wat gezamenlijk kan worden gedaan, maar doordat het Motorplatform ook een ontmoetingsplek is voor de vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties kunnen de leden kijken met welke organisaties zij eventueel wel samen iets zouden kunnen ondernemen, indien het onderwerp niet ‘Motorplatform-breed’ uitgedragen kan worden.