Rijkswaterstaat laat vijf nieuwe typen ‘naadbeschermers’ toe op het wegennet om de verbinding (naad) tussen twee aangrenzende stroken asfalt te beschermen.

De huidige naadbeschermers hadden enkele nadelen. Adviseur asfalt bij Rijkswaterstaat Jan Voskuilen legt uit: ‘Ze zijn vaak als glimmende streep zichtbaar. Bij neerslag kan dit tot verwarring leiden, omdat weggebruikers de streep als spookmarkering kunnen ervaren. Ook kan de naadbeschermer glad worden, wat vooral voor motorrijders gevaarlijk is.’

asfaltnaad