Samenwerking ministerie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Motorplatform leidt tot nieuw actieplan.

Er moet meer aandacht komen voor de kwetsbaarheid van motorrijders in het verkeer. Minister van Nieuwenhuizen (IenW) heeft daarvoor in samenwerking met de leden van het Motorplatform het tweede Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid Motorrijders (AVVM 2) ontwikkeld en aan de Tweede Kamer aangeboden. Doel is om de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal slachtoffers op de motor verder terug te dringen.

Lees hier het actieplan >>

Populair, maar kwetsbaar – Motorrijden is een geweldige ervaring die niet alleen flexibiliteit biedt, maar ook bijdraagt aan vermindering van de files en de parkeerdruk in steden. Niet voor niets is de populariteit van de motor de afgelopen 30 jaar flink gegroeid. Het aantal motoren op de weg groeide tussen 1990 en 2016 van 160.177 naar 719.967. Ook de verkeersveiligheid is toegenomen. Het aantal dodelijke motorslachtoffers is de afgelopen jaren gehalveerd van 102 doden in 2002 naar 51 doden in 2017. Ondanks de daling blijft de motorrijder een kwetsbare verkeersdeelnemer.

Actiepunten – Volgens het Motorplatform is het Actieplan een belangrijke stap om het aantal slachtoffers terug te dringen. Het richt zich met name op het terugbrengen van de risico’s die verkeersonveiligheid voor de motorrijder veroorzaken. Belangrijke maatregelen in dit plan zijn onder meer verbeterde detectie van motorrijders door aandacht voor verkeersveiligheidssystemen in (vracht)auto’s, continue voorlichting, stimuleren van meer slimme veiligheidssystemen op motoren, aanvullend onderzoek naar motorongevallen en meer aandacht voor risicoherkenning bij motorrijles en stimulering van nascholing.

De leden van het Motorplatform (foto: Wim Taal).