Nieuwe naadbeschermers

Rijkswaterstaat laat vijf nieuwe typen ‘naadbeschermers’ toe op het wegennet om de verbinding (naad) tussen twee aangrenzende stroken asfalt te beschermen. De huidige naadbeschermers hadden enkele nadelen. Adviseur asfalt bij Rijkswaterstaat Jan Voskuilen legt uit: ‘Ze zijn vaak als glimmende streep zichtbaar. Bij neerslag kan dit tot verwarring leiden, omdat weggebruikers de streep als spookmarkering kunnen ervaren. Ook kan de naadbeschermer glad worde...

Welke motor?

Door alle ingewikkelde regels als gevolg van de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn zien veel motorrijders door de bomen het bos niet meer: op welke motorfiets mag je rijden met welk rijbewijs? RAI Vereniging heeft dit perfect in beeld gebracht. Klik op onderstaande link en alles wordt duidelijk! www.raivereniging.nl/artikel/gt/rijbewijs-motor.html