Opnamedag voorlichtingscampagne

In het voorjaar van 2016 zal het Motorplatform een zichtbaarheidscampagne rond motorrijders organiseren. Op donderdag 3 december zijn in Deventer de eerste beelden opgenomen voor een video die aan het begin van het motorseizoen gelanceerd zal worden. Op de onderste foto zie je Gemma Warmerdam (RAI Vereniging) en Wim Taal (MAG), die namens het Motorplatform de opnames bijwoonden....

FEHAC: ‘Registreer uw afkoppelbaar zijspan!’

Eind vorig jaar werd duidelijk dat een motor met zijspan (L4e) een andere categorie voertuig is dan een solomotor (L3e). Dat was opeens actueel omdat de RDW in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu de in de wet vermelde registratie van voertuigen ging doorvoeren. Het gevolg zou zijn dat het afkoppelen van het zijspan eerst door de RDW gekeurd zou moeten worden. Deze regeling hield er geen rekening mee dat er veel motoren zijn die door

Voorlichtingscampagne 2016

In het voorjaar van 2016 zal het Motorplatform een zichtbaarheidscampagne rond motorrijders lanceren. Een werkgroep van het Motorplatform heeft vandaag besprekingen gevoerd met afgevaardigden van Buro Bolder, het communicatiebureau dat als sterkste uit de bus kwam tijdens een reeks presentaties door verschillende bedrijven. Op de voorgrond Michel Schuil van Buro Bolder (l) en Robbert Verweij van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op de acht...

Campagnewerkgroep

Het Motorplatform wil begin 2016 een verkeersveiligheidscampagne lanceren, gericht op alle weggebruikers, waarin wordt gewezen op de start van een nieuw motorseizoen. Het Motorplatform heeft een werkgroep samengesteld om de campagne op te zetten, bestaande uit Gemma Warmerdam (RAI Vereniging), Arjan Everink (KNMV), Bastiaan Pigge (VVN), Christa Grootveld (BOVAG) en Wim Taal (MAG). ...

Nieuwe naadbeschermers

Rijkswaterstaat laat vijf nieuwe typen ‘naadbeschermers’ toe op het wegennet om de verbinding (naad) tussen twee aangrenzende stroken asfalt te beschermen. De huidige naadbeschermers hadden enkele nadelen. Adviseur asfalt bij Rijkswaterstaat Jan Voskuilen legt uit: ‘Ze zijn vaak als glimmende streep zichtbaar. Bij neerslag kan dit tot verwarring leiden, omdat weggebruikers de streep als spookmarkering kunnen ervaren. Ook kan de naadbeschermer glad worde...

Welke motor?

Door alle ingewikkelde regels als gevolg van de Derde Europese Rijbewijsrichtlijn zien veel motorrijders door de bomen het bos niet meer: op welke motorfiets mag je rijden met welk rijbewijs? RAI Vereniging heeft dit perfect in beeld gebracht. Klik op onderstaande link en alles wordt duidelijk! www.raivereniging.nl/artikel/gt/rijbewijs-motor.html